Hur mycket extra kan jag få om jag löneväxlar en del av min lön?

 år.  år
 kr
Din sparpremie blir 0 kr och med 50% marginalskatt ger det 0 kr/mån mindre i plånboken.

Min extra pension blir:

0

2%  3%  5% 
* På pensionspremier betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent, istället för arbetsgivaravgiften. Du kan därför få en högre pensionspremie utan att det kostar företaget något extra. Hör med din arbetsgivare vad som gäller i just ditt fall.
** Löneväxlingen går tidigast att ta ut från 55 års ålder. Beräkningen grundar sig på följande avgifter: 0% premieavgift, 0,65% försäkringsavgift, årsavgift 180 kronor. Förvaltningsavgifter och avkastningsskatt tillkommer. Detta är endast ett exempel och ingen utfästelse för framtida tillväxt. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka insatt kapital.